08/08/2019

AMBER LAND - Lễ BảO Vệ TốT NGHIệP "NHà MôI GIớI CHUYêN NGHIệP"

Sáng ngày 7/8/2019, các chuyên viên kinh doanh của Amber Land đã tham gia bảo vệ tốt nghiệp khoá đào tạo “Nhà môi giới chuyên nghiệp” với Đề tài giới thiệu, lên kế hoạch triển khai dự án Nhà ở xã hội Green Homes tại Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh. 

Từ những kiến thức đã được đào tạo và vận dụng thực tế, dưới sự hỗ trợ của các leader, của ban lãnh đạo công ty các chuyên viên kinh doanh đã xuất sắc hoàn thành bài tốt nghiệp và nhận chứng chỉ “Nhà môi giới chuyên nghiệp” từ Học viện nhà môi giới. Đây là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực học tập, tìm hiểu phân tích chuyên sâu của tập thể chuyên viên kinh doanh Amber Land.


Đăng ký nhận thông tin dự án