05/07/2019

CHươNG TRìNH đàO TạO NHà MôI GIớI CHUYêN NGHIệP “1 MONTH - FULL ENERGY”

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Amber Land kết hợp với Học viện nhà môi giới - Viet Realtor xây dựng một chương trình đào tạo nhà môi giới chuyên nghiệp tập trung trong vòng một tháng. Chương trình đào tạo nhà môi giới chuyên nghiệp “1 month - Full Energy” là cơ hội cho những người mong muốn thử sức trong lĩnh vực bất động sản có cái nhìn tổng quát và học hỏi chuyên sâu, đồng thời cũng là cơ hội để mở rộng tư duy, nâng cao năng lực bán hàng và năng lực quản lý cho nhân viên.

  • Nội dung đào tạo “1 month - Full Energy”

+ Phân tích chuyên sâu dự án

+ Phân tích Insight khách hàng

+ Ngữ điệu nhà môi giới chuyên nghiệp

+ Thư bán hàng đỉnh cao

Với nội dung đào tạo bài bản chuyên nghiệp, “1 month - Full Energy” đã mang lại một luồng gió mới cho toàn bộ nhân viên Amber Land. Những bài học đắt giá của các chuyên gia BĐS hàng đầu thế giới giúp các chuyên viên kinh doanh có cái nhìn rõ hơn về nghề và rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Cũng tại khóa học này, toàn bộ nhân viên đã có cơ hội trai nghiệm đứng trước máy quay giới thiệu về những dự án công ty đang phân phối, tự nâng cao kỹ năng thuyết phục khách hàng. 

Một chương trình đào tạo tuyệt vời đào tạo những nhà môi giới BĐS chuyên nghiệp!


Đăng ký nhận thông tin dự án