05/04/2019

GIớI THIệU

Thành lập vào tháng 7/2018, AMBERLAND được đánh giá là một hiện tượng mới đang trên lộ trình trở thành một doanh nghiệp mang lại những dịch vụ toàn diện và hoản hảo về bất động sản. Chúng tôi tham vọng sẽ trở thành đại lý xuất sắc nhất trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động của các Chủ đầu tư uy tín Flamingo, Tập đoàn FLC Group, VinGroup, SunGroup, Apec...


Đăng ký nhận thông tin dự án