Ngày 18/3, tại Flamingo Đại Lải Resort đã diễn ra “Lễ ký kết hợp tác và đào tạo kiến thức sản phẩm phân khu Flamingo Night...