Ngày 29/9/2019, tại trung tâm Hội nghị Nam Hồng - TX Từ Sơn đã diễn ra lễ giới thiệu Dự án "Nhà ở xã hội Green Homes".  Sự...

Ngày 4 và 5/9/2019, Amber Land tổ chức roadshow dự án Nhà ở Xã hội Green Homes tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh với Thông điệp “Tổ...

Sáng ngày 31/07/2019, tại Hà Nội, đại diện Amber Land - bà Hà Hương Giang CEO và đại diện YSL Land - ông Kwak il Hwan CEO đã chính...

Sáng ngày 7/8/2019, các chuyên viên kinh doanh của Amber Land đã tham gia bảo vệ tốt nghiệp khoá đào tạo “Nhà môi...

Ngày 6/6/2019, tại Flamingo Đại Lải Resort đã diễn ra “Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án THE LEGEND VILLAS”. Tại đây, công...